Category: health news

เทคนิคการลดน้ำหนักในผู้ใหญ่

ผลการค้นหาสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอาหารอดอาหารแบบอื่น ๆ “ผลที่เราเห็นในการศึกษานี้มีความคล้ายคลึงกับผลที่เราได้เห็นในการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับการอดอาหารแบบสลับวันและอีกรูปแบบหนึ่ง” “แต่ผลประโยชน์ที่ได้จากอาหาร 16: 8 อาจเป็นได้ว่า ได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะรักษาเราสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมน้อยลงจากการศึกษานี้เมื่อเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับอาหารอดอาหารอื่น ๆ