การลงทุนในพันธบัตรและการลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลการดำเนินงานค่อนข้างดีจากการลงทุนในพันธบัตรและการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนายพรชัยกล่าว นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยต่างสนใจที่จะลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 รัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการควบคุมเงินทุนและค่อยๆคลี่คลายขอบเขตการควบคุมเงินทุนไหลออกนอกประเทศตามที่นายพรชัยกล่าว

เนื่องจากนักลงทุนไทยส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยส่วนใหญ่ของเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย นักลงทุนไทยกำลังมองหาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรในตลาดเกิดใหม่ต่างประเทศ นายพรชัยกล่าวว่าดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนในต่างประเทศนี้ทำให้การจัดซื้อเครื่องมือการลงทุนใหม่ ๆ เช่นหุ้นกู้ไม่มีตัวตนและหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหุ้นไทย