การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องอาชญากรรม

นายสุเทพวรรณสิริโดยได้ขอชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงของ บริษัท จำนวน 5 ล้านบาท การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องอาชญากรรม สุเทพวรรณสิริและน่านวินเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ล่าสุดในประเทศไทยและจะไม่เป็นที่สิ้นสุดหากรัฐบาลไทยมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด ผู้ลงนามในแถลงการณ์ประกอบด้วย Human Rights Watch

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศของนักกฎหมายแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอาเซียนรัฐสภาเพื่อสิทธิมนุษยชน FORUM-ASIA เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติมูลนิธิวัฒนธรรมข้ามมูลนิธิศูนย์ทรัพยากรชุมชนและ Asia Pacific Forum for Women , กฎหมายและการพัฒนาและอื่น ๆ แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้ไทยให้การหมิ่นประมาท “โดยเฉพาะการฝ่าฝืนกฎหมายแพ่งและไม่ใช่อาญา” ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีการจำคุกในข้อหาหมิ่นประมาทมีสัดส่วนไม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถลงโทษได้